Puuilo

Vuokrausehdot, PUUILO-peräkärry ja -venetraileri

PERÄKÄRRY

 • Peräkärryjen vuokraushinta 20 €/vuorokausi. Minimiveloitus 1 vuorokausi.
 • Lisäturva 5 €/vuorokausi.
 • Peräkärry on noudettava 2 tunnin kuluessa vuokrauksen alkamisajankohdasta ja palautettava takaisin tavarataloon viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana.
 • Peräkärryä ei saa palauttaa tavaratalon aukioloaikojen ulkopuolella.
 • Peräkärry tulee palauttaa tyhjänä ja puhdistettuna. Vuokratun peräkärryn kunto tarkistetaan aina palautushetkellä.
 • Peräkärry on tavaratalokohtainen ja se tulee palauttaa takaisin siihen tavarataloon, josta se on vuokrattu.
 • Vuokrattavissa olevien peräkärryjen mitat ja kantavuustiedot:
  • 1,25 m x 3,25 m kuomulla tai ilman
  • 1,50 m x 3,25 m kuomulla tai ilman
  • Kuomullisen kärryn tavaratilan sisäkorkeus korkeimmalta kohdalta on 1,25 m
  • Peräkärryn kantavuus on 490 kg, (kokonaispaino max. 750 kg, jarruton)
  • Saatavilla olevat kärrytyypit vaihtelevat tavarataloittain
 • Peräkärryä ei saa käyttää maa-ainesten siirtoon.
 • Peräkärryä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

VENETRAILERI 750 kg

 • Venetrailerin vuokraushinta 25 €/vuorokausi. Minimiveloitus 1 vuorokausi.
 • Lisäturva 5 €/vuorokausi.
 • Venetraileri on noudettava 2 tunnin kuluessa vuokrauksen alkamisajankohdasta, ja palautettava takaisin tavarataloon viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana.
 • Venetraileria ei saa palauttaa tavaratalon aukioloaikojen ulkopuolella.
 • Venetraileri on tavaratalokohtainen ja se tulee palauttaa takaisin tavarataloon, josta se on vuokrattu.
 • Vuokratun venetrailerin kunto tarkistetaan aina palautushetkellä.
 • Venetrailerin mitat: pituus 5,11 m, leveys 1,91 m ja kantavuus 555 kg (kokonaispaino max. 750 kg, jarruton).
 • Venetraileria on vuokrattavissa vain valikoiduissa tavarataloissa.
 • Venetraileria ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vakuutus

Vuokrattu kalusto on täysvakuutettu. Peräkärryn omavastuu vahinkotapauksessa on 150 €. Asiakas voi saada erityistä maksua vastaan omavastuuvähennyksen (lisäturva, 5 €), jolloin omavastuu on 0 €. Otettu omavastuuvähennys ei vapauta vuokralle ottajaa vastuusta niistä korjauskuluista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, kuten esim. tuki- tai kannatinjalan paikalleen asettamisen unohtamisesta. Peräkärryn renkaan puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttamat vahingot kuuluvat asiakkaan vastuulle, eivätkä ne kuulu lisäturvan piiriin.

Vuokratun kaluston palauttaminen

Vuokrattu kalusto tulee palauttaa samaan tavarataloon mistä se on noudettu. Kalusto on palautettava takaisin tavarataloon viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana, eikä palautusta voi tehdä tavaratalon aukioloaikojen ulkopuolella. Mikäli vuokrattu kalusto palautetaan sovittua palautusajankohtaa myöhemmin, ilman vuokralle antajan lupaa tai tyhjentämättömänä, on vuokralle antajalla oikeus veloittaa vuokrakorvaus (100 €) ja tarvittaessa vaatia korvaus vuokralle antajalle aiheutuneista muista vahingosta. Vuokraus on aina sitova, eikä Puuilo palauta vuokrauksesta aiheutunutta maksua, mikäli kalusto palautetaan ennen vuokra-ajan päättymistä.

Kaluston käyttö

Asiakkaan tulee pitää hyvää huolta kalustosta. Asiakas vastaa tahallisesti tai huolimattomalla käytöllä aiheutetuista vahingoista. Vuokrattua kalustoa saa käyttää ainoastaan asiakas omaan laskuunsa. Peräkärryä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Peräkärryä ei saa käyttää maa-ainesten siirtoon. Asiakas vastaa siitä, että vuokrattua kalustoa ja sen käyttöä koskevia voimassa olevia määräyksiä noudatetaan, samoin kuin voimassa olevia pysäköintimääräyksiä. Asiakas vastaa itse mahdollisten pysäköintimääräyksien rikkomisesta tai muusta käytöstä aiheutuneista sakoista ja maksuista.

Varauksen peruminen

Mikäli haluat perua varauksen, tulee se tehdä soittamalla asiakaspalveluumme (0207869500) tai tavaratalossa. Ilmoita peruutuksen yhteydessä tavaratalo, mistä vuokraus on tehty sekä varausnumero. Peruutus tulee tehdä viimeistään 24 h ennen varauksen alkamista. Etukäteen maksetut varaukset hyvitämme vain, jos peruutus on tehty ajoissa.

Uthyrningsvillkor för PUUILO släpvagn och båtvagn

SLÄPVAGN

 • Hyrespriset för släpvagnar är 20 € per dygn. Minimiavgift är 1 dygn.
 • Tilläggsförsäkring finns tillgänglig för 5 € per dygn.
 • Släpvagnen måste hämtas inom 2 timmar från uthyrningens starttid och återlämnas till varuhuset senast vid uthyrningens sluttid.
 • Släpvagnen får inte återlämnas utanför varuhusets öppettider.
 • Släpvagnen måste återlämnas tom och rengjord. Den hyrda släpvagnens skick kontrolleras alltid vid återlämning.
 • Varje varuhus har sin egen släpvagn, och den måste återlämnas till det varuhus där den hyrdes.
 • Tillgängliga släpvagnstyper, dimensioner och lastkapaciteter:
  • 1,25 m x 3,25 m med eller utan presenning
  • 1,50 m x 3,25 m med eller utan presenning
  • Inre höjden på en släpvagn med presenning är 1,25 m på den högsta punkten
  • Släpvagnens lastkapacitet är 490 kg (maximal totalvikt 750 kg, obromsad)
  • Tillgängliga släpvagnstyper kan variera mellan varuhusen
 • Släpvagnen får inte användas för transport av jord eller andra lösa material.
 • Släpvagnen får inte tas utanför Finlands gränser.

BÅTVAGN 750 kg

 • Hyrespriset för båtvagnar är 25 € per dygn. Minimiavgift är 1 dygn.
 • Tilläggsförsäkring finns tillgänglig för 5 € per dygn.
 • Båtvagnen måste hämtas inom 2 timmar från uthyrningens starttid och återlämnas till varuhuset senast vid uthyrningens sluttid.
 • Båtvagnen får inte återlämnas utanför varuhusets öppettider.
 • Varje varuhus har sin egen båtvagn, och den måste återlämnas till det varuhus där den hyrdes.
 • Båtvagnens skick kontrolleras alltid vid återlämning.
 • Båtvagnens dimensioner: längd 5,11 m, bredd 1,91 m och lastkapacitet 555 kg (maximal totalvikt 750 kg, obromsad).
 • Båtvagnar är endast tillgängliga för uthyrning i utvalda varuhus.
 • Båtvagnen får inte tas utanför Finlands gränser.

Försäkring

Den uthyrda utrustningen är helt försäkrad. Släpvagnen har en självrisk på 150 € vid skada. Kunden kan mot en extra avgift (5 €) minska självrisken till 0 €. Att minska självrisken befriar dock inte hyraren från ansvar för kostnader för reparationer som orsakats av vårdslöshet eller försumlighet, till exempel att glömma sätta på stödben eller stödhjul. Skador på släpvagnens däck och skador på grund av överbelastning omfattas inte av tilläggsförsäkringen och faller under kundens ansvar.

Återlämning av hyrd utrustning

Den hyrda utrustningen måste återlämnas till samma varuhus som den hämtades från. Utrustningen måste återlämnas till varuhuset senast vid uthyrningens sluttid och återlämning kan inte göras utanför varuhusets öppettider. Om den hyrda utrustningen återlämnas efter överenskommen återlämningsdatum och tid, utan uthyrarens tillstånd eller utan att den är tömd, har uthyraren rätt att ta ut en hyresersättning (100 €) och vid behov kräva ersättning för eventuella andra skador som uthyraren har lidit. Uthyrningen är bindande och Puuilo återbetalar inte hyresavgiften om utrustningen återlämnas innan hyrestiden löper ut.

Användning av utrustning

Kunden ansvarar för att vårda utrustningen väl. Kunden är ansvarig för skador som uppstår genom uppsåtlig eller vårdslös användning. Den hyrda utrustningen får endast användas för kundens egna ändamål. Släpvagnen får inte tas utanför Finlands gränser. Släpvagnen får inte användas för transport av jord eller andra lösa material. Kunden ansvarar för att följa gällande bestämmelser och regler för användning av den hyrda utrustningen samt gällande parkeringsregler. Kunden ansvarar själv för eventuella böter och avgifter som följer av överträdelse av parkeringsregler eller annan olämplig användning.

Avbokning av reservation

Om du vill avboka en reservation ska detta göras genom att ringa vår kundservice (020 786 9500) eller besöka varuhuset. Vid avbokningen ska du uppge vilket varuhus du gjorde uthyrningen hos samt bokningsnumret. Avbokningen måste göras senast 24 timmar innan bokningens starttid. Förbetalda reservationer återbetalas endast om avbokningen görs i tid