Puuilo

Vuokrausehdot, PUUILO-peräkärry ja -venetraileri

PERÄKÄRRY 1,25 m X 3,25 m

 • Peräkärryjen vuokraushinta 20 €/vuorokausi. Minimiveloitus 1 vuorokausi.
 • Lisäturva 5 €/vuorokausi.
 • Peräkärry on noudettava 2 tunnin kuluessa vuokrauksen alkamisajankohdasta, ja palautettava takaisin myymälään viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana.
 • Peräkärry on myymäläkohtainen ja se tulee palauttaa takaisin myymälään, josta se on vuokrattu.
 • Peräkärryn mitat ovat 1,25 m x 3,25 m, tavaratilan sisäkorkeus korkeimmalta kohdalta 1,25 m. Peräkärryn kantavuus 490 kg.
 • Peräkärryä ei saa käyttää maa-ainesten siirtoon.
 • Peräkärry tulee palauttaa myymälään tyhjänä ja puhdistettuna.
 • Peräkärryä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

VENETRAILERI 750 kg

 • Venetrailerin vuokraushinta 25 €/vuorokausi. Minimiveloitus 1 vuorokausi.
 • Lisäturva 5 €/vuorokausi.
 • Venetraileri on noudettava 2 tunnin kuluessa vuokrauksen alkamisajankohdasta, ja palautettava takaisin myymälään viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana.
 • Venetraileri on myymäläkohtainen ja se tulee palauttaa takaisin myymälään, josta se on vuokrattu.
 • Venetrailerin mitat: pituus 5,11 m, leveys 1,91 m ja kantavuus 555 kg.
 • Venetraileria ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vakuutus

Vuokrattu kalusto on täysvakuutettu. Peräkärryn omavastuu vahinkotapauksessa on 150 €. Asiakas voi saada erityistä maksua vastaan omavastuuvähennyksen (lisäturva, 5 €), jolloin omavastuu on 0 €. Otettu omavastuuvähennys ei vapauta vuokralleottajaa vastuusta niistä korjauskuluista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, kuten esim. tuki- tai kannatinjalan paikalleen asettamisen unohtamisesta. Peräkärryn renkaan puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttamat vahingot kuuluvat asiakkaan vastuulle, eivätkä ne kuulu lisäturvan piiriin.

Vuokratun kaluston palauttaminen

Vuokrattu kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan kuin mistä se on noudettu, ellei muusta paikasta ole sovittu. Mikäli vuokrattu kalusto palautetaan sovittua palautusajankohtaa myöhemmin, ilman vuokralleantajan lupaa tai tyhjentämättömänä, on vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokrakorvaus (100 €) ja tarvittaessa vaatia korvaus vuokralleantajalle aiheutuneista muista vahingosta.

Kaluston käyttö

Asiakkaan tulee pitää hyvää huolta kalustosta. Asiakas vastaa tahallisesti tai huolimattomalla käytöllä aiheutetuista vahingoista. Vuokrattua kalustoa saa käyttää ainoastaan asiakas omaan laskuunsa. Suomen rajojen ulkopuoliseen käyttöön vaaditaan vuokralleantajan lupa. Asiakas vastaa siitä, että vuokrattua kalustoa ja sen käyttöä koskevia voimassaolevia määräyksiä noudatetaan, samoin kuin voimassaolevia pysäköintimääräyksiä. Asiakas vastaa itse mahdollisten pysäköintimääräyksien rikkomisesta tai muusta käytöstä aiheutuneista sakoista ja maksuista.

Varauksen peruminen

Mikäli haluat perua varauksen, tulee se tehdä soittamalla tai sähköpostitse viimeistään edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä. Ole yhteydessä varaukseen kohdistuvaan myymälään. Etukäteen maksetut varaukset hyvitämme vain, jos peruutus on tehty ajoissa. Käsittelyaika on 1-2 arkipäivää.

HYRESVILLKOR, PUUILO-släpvagn och -båttrailer

PUUILO-SLäPVAGN 1,25 m X 3,25 m

 • Släpvagnens hyrespris är 20 €/dygn. Minimumavgift 1 dygn.
 • Extrasskydd 5 €/dygn.
 • Släpvagnen bör hämtas inom 2 timmar efter att hyrestiden börjat, och den bör returneras till affären senast då hyrestiden tar slut.
 • Släpvagnen bör returneras till samma Puuilo-affär som den hämtats från.
 • Släpvagnens mått är: bredd 1,25 m, längd 3,25 m och max. belastning 490 kg.
  Lastutrymmets inre höjd vid den högsta punkten är 1,25 m.
 • Släpvagnen bör inte användas till att flytta jord, grus eller liknande.
 • Släpvagnen bör returneras till affären som tom och rengjord.
 • Släpvagnen bör inte föras utanför Finlands gränser.

PUUILO-BÅTTRAILER 750 kg

 • Båttrailerns hyrespris är 25 €/dygn. Minimumavgift 1 dygn.
 • Extrasskydd 5 €/dygn.
 • Båttrailern bör hämtas inom 2 timmar efter att hyrestiden börjat, och den bör returneras till affären senast då hyrestiden tar slut.
 • Båttrailern bör returneras till samma Puuilo-affär som den hämtats från.
 • Båttrailerns mått är: längd 5,11 m, bredd 1,91 m och max. belastning 555 kg.
 • Båttrailern bör inte föras utanför Finlands gränser.

Försäkring

Både släpvagnen och båttrailern har fullt försäkringsskydd. Vid skadefall är släpvagnens självrisk 150 €. Vid bokning kan kunden köpa en skadekostnadsreducering (extraskydd, 5 €) med vilken självrisken är 0 €. Skadekostnadsreduceringen friar inte kunden från sådana repareringsavgifter som skapats på grund av oaktsamhet eller vanvård, som t.ex. genom att glömma lägga stödfoten på plats. Kunden är ansvarig ifall släpvagnens hjul går sönder eller om överbelastning skadar släpvagnen, dessa ingår inte i extraskyddet.

Återlämnande

Uthyrda släpvagnen/båttrailern bör returneras till samma Puuilo-affär som den hämtats från, så länge man inte kommit överens om något annat. Ifall släpvagnen/båttrailern returneras senare än överenskommits, utan hyresvärdens lov eller otömd, har hyresvärden rättighet att ta betalt en hyresersättning (100 €) och vid behov kräva ersättning för skada orsakat för hyresvärden.

Släpvagnens/båttrailerns användning

Kunden bör ta väl hand om släpvagnen/båttrailern. Kunden ansvarar för skada som skapats på grund av oaktsamhet eller vanvård. Kunden bör använda släpvagnen/båttrailern endast för sitt eget bruk. Det krävs en tillåtelse från hyresvärden för att föra släpvagnen/båttrailern utanför Finlands gränser. Kunden är asvarig om att alla hyresvillkor, anvisningar, samt parkeringsregler följs. Kunden är själv ansavrig för möjliga parkerings- och trafikböter, samt andra avgifter som orsakats av användningen.

Avbokning

Om du vill avboka din bokning, kan du göra det genom att ringa eller skicka e-post senast dagen innan klockan 16.00. Kontakta affären som avbokningen angår. I förhand betalda bokningar krediterar vi endast, om avbokningen har skett i tid. Kreditering sker inom 1-2 arbetsdagar.